Sinjar se mění

DSC06672Uplynuly téměř dva roky od naší první návštěvy severního Iráku a mnohé, co platilo před dvěma lety, se stalo minulostí. I když nelze tvrdit, že se během dvou let našeho působení v regionu stal Sinjar zcela bezpečným místem k životu, je až neuvěřitelné, jak rychle se lidé snaží město zdevastované válkou a genocidou postavit zpět „na nohy“. Kromě naší kliniky a pekárny zde byla v roce 2019 otevřena nová základní škola a chystá se k otevření nová státní nemocnice (oddělní anesteziologie, chirurgie, ORL, atp.). Z uprchlických táborů se domů do konce roku vrátilo již asi 6000 rodin (50000 až 60000 obyvatel), které začaly věřit, že tu budou moci trvale zůstat – a to je významnou motivací a zároveň odměnou všem, kteří se o rozvoj města momentálně zasluhují. V dynamické době bylo i naše působení v oblasti poněkud… dynamické.

 

20190924_095113Klinika Sherfadeen a dotace MZV ČR

První tři měsíce roku 2019 hradila veškerý provoz kliniky Diecézní charita Brno zcela ze svých zdrojů – ty například v lednu pokryly:

  • mzdy dvou lékařů a jedné porodní asistentky (celkem 1751 EUR měsíčně)
  • mzdy dvou zdravotních sester (700 EUR měsíčně)
  • mzdu překladatele (263 EUR měsíčně)
  • mzdu dvou zaměstnanců organizace Shingala Azad (438 EUR měsíčně)
  • provozní náklady kliniky (263 EUR měsíčně).

Od dubna do prosince 2019 jsme již mohli využít finanční podporu MZV ČR (projekt Okamžitá pomoc), která činila celkem 4 494 200 Kč (byla určena nejen na provoz kliniky v Sherfadeenu, ale hlavně na výstavbu nové kliniky a pekárny v Sinjaru). Ihned v dubnu jsme část těchto peněz použili na další nákup léků a zdravotnického materiálu (předchozí tři měsíce klinika pracovala s tím, co bylo nakoupeno za přispění individuálních dárců z ČR ještě v loňském roce).

Podrobné zprávy a aktuální fotografie z každodenního chodu kliniky Sherfadeen mohli zájemci nově sledovat na Facebookové stránce a také na tomto webu.

Právě v roce 2019 jsme se rozhodli, že tyto dva zdroje budeme k informování veřejnosti využívat nejčastěji.

V průběhu roku 2019 ošetřila klinika v Sherfadeenu průměrně 45 pacientů denně.

Budujeme kliniku Sinjar (a improvizujeme, jak se dá)

IMG-20190630-WA0033Ačkoli v loňském roce se chvílemi zdálo, že nestabilní situace v regionu neumožní naše plány zrealizovat, v březnu 2019 už jsme slavili první dílčí úspěch – uzavřeli jsme smlouvu potvrzující, že vybraný pozemek v Sinjaru budeme moci využít na výstavbu nové kliniky a pekárny. V dubnu jsme s partnerskou organizací Shingala Azad uzavřeli smlouvu, která v sobě zahrnovala přesný harmonogram spolupráce v roce 2019, a tedy zejména proces výstavby a otevření zdravotnického zařízení.

Opět se však ukázalo, jak nejistý je život v severním Iráku a jak těžké musí být pro místní obyvatele vracet životu „normální“ ráz. V květnu jsme totiž nemohli vyhlásit výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, jak jsme původně chtěli, protože stavbu náhle nepovolila vojenská frakce Hashd ash-Shaʿbī, které momentálně město plně podléhá. Vojenská frakce změnila svůj postoj k našemu projektu s nečekaným odůvodněním: na stavbě musí být podle nového pravidla zaměstnáni pouze obyvatelé Sinjaru. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby ovšem v Sinjaru působily stavební firmy – bohužel zde ale dodnes nebyla obnovena žádná.

Nemohli jsme tudíž oslovit na základě výběrového řízení stavební firmy z blízkého Sununi a místo toho jsme přistoupili k zaměstnávání jednotlivých dílčích profesí ze Sinjaru. Pod dohledem vojenské frakce Hashd ash-Shaʿbī jsme vybrali stavbyvedoucího, který měl za úkol všechny jednotlivé úkoly dozorovat, čímž se stal zaměstnancem partnerské organizace Shingala Azad.

Zároveň jsme v květnu zahájili výběrová řízení na jednotlivé pracovní pozice – sháněli jsme dalšího praktického lékaře a pediatra, ale i laboratorního pracovníka, zdravotní sestru a pracovníky nezbytné ochranky. Vybraní zaměstnanci museli předložit nejen životopis a výpis praxe, ale také reference.

IMG-20190710-WA0007Nečekaným problémům ale neodzvonilo. V této době došlo ke změnám ve vedení města a bylo rozhodnuto, že původní kolaudační rozhodnutí z března neplatí. Bylo nutné dohodnout se znovu – s novými zástupci radnice i s guvernorátem v Mosulu. Zahájení stavby jsme proto museli přesunout z května na červen 2019, avšak nové vedení nám nakonec vyšlo vstříc (smlouvu dokonce antedatovalo). Stavbu jsme zahájili 16. června.

Během celého procesu výstavby vedl stavbyvedoucí velmi podrobný stavební deník, díky kterému jsme mohli na našem facebookovém profilu pravidelně informovat o pokrocích. Po 13 týdnech jsme mohli stavbu kliniky – a také přidružené pekárny – prohlásit za dokončenou, aniž bychom se setkali s většími problémy nebo zásadními časovými prodlevami. Místní lidé nám dokonce v závěrečných fázích stavby dobrovolně chodili vypomáhat. 

Těsně před otevřením – a po něm

20190924_100137V období od 25. září do 18. října jsme mohli obě zařízení postupně vybavovat. V případě kliniky se jednalo o vybavení pediatrické a praktické ordinace, laboratoře, malého chirurgického sálu, vstupní haly, skladu léků a zdravotnického materiálu, odpočinkové místnosti pro lékaře, sociálního zařízení a drobného doplňkového příslušenství.

V rámci posledního týdne před slavnostním zahájením provozu jsme také připravovali provozní detaily, jako bylo doložení podrobného časového harmonogramu, otevírací doba jednotlivých ordinací, pracovní směny, harmonogram nákupu léků a zdravotnického materiálu v Mosulu či překlad formuláře pro tzv. karty pacientů.

V pátek 18. října jsme se dočkali – otevřeli jsme. Sinjar se tak dočkal zcela nové zděné kliniky a rovněž pekárny, dvou zařízení, která ve střední Evropě považujeme za samozřejmé, ale v oblasti zdevastované radikálními islamisty znamenají velký krok k návratu do normálního života. Situace na místě není ani dnes jednoduchá, například říjnové svržení vlády v Bagdádu znamenalo, že Irák nemohl do naší kliniky dodat přislíbené nové zdravotnické pracovníky. Snažíme se však vždy na neočekávané komplikace reagovat a problémy řešit tak, aby provoz žádného z našich zařízení nebyl ohrožen.

Bohužel jsme do konce roku 2019 nemohli umožnit péči lékařky gynekoložky v naší gynekologické ambulanci, která je prakticky plně vybavena. V celé oblasti Sinjaru totiž momentálně chybí atestovaný lékař se specializací porodnictví a gynekologie. V tomto případě jsme dočasně zaměstnávali porodní asistentku Hanan Darwish Shame alespoň pro poskytování nejzákladnější péče o matku v průběhu těhotenství a porodu.

O nutnosti najít lékařku gynekoložku jsme intenzivně jednali v rámci listopadové monitorovací cesty, kde jsme úspěšně navázali spolupráci s nově zbudovanou místní státní nemocnicí. Ta se chystá k otevření, bohužel se rovněž potýká s nedostatkem lékařů i zásobování léků. Dohodli jsme se se zástupci místní státní nemocnice na sdílení pracovní pozice lékařky gynekoložky, která již prošla výběrovým řízením státní nemocnice Sinjar a která od dubna u nich nastoupí, že od června 2020 bude částečně ordinovat i na naší klinice. Tato dohoda byla výhodná pro obě strany, protože náklady na mzdové pokrytí plného úvazku lékařky s touto specializací byly pro státní nemocnici příliš vysoké. V průběhu roku 2019 (od 18. října) ošetřila klinika Sinjar průměrně 40 pacientů denně.

Pekárna – projekt s významným přesahem

Spolu s výstavbou nové kliniky jsme na přiděleném pozemku v Sinjaru v průběhu léta vybudovali také naši pekárnu. Ve fázi vybavování jsme do pekárny opatřili pec, pracovní stoly, police, informační tabuli, sociální zařízení, drobné doplňkové příslušenství a samozřejmě také dostatek mouky.

DSC06684Kromě samotného zásobování města chlebem jsme počítali ještě s dalším důležitým cílem – od začátku jsme totiž plánovali, že zde budeme zaměstnávat ženy vykoupené z otroctví tzv. Islámského státu. I po svém vysvobození totiž tyto většinou velmi mladé dívky zůstávají vyloučeny z většinové jezídské společnosti, protože na sobě nesou jakýsi pomyslný cejch poskvrnění. Právě zaměstnání v pekárně, jedné ze základních služeb pro místní komunitu, se však pro tyto ženy osvědčilo již v uprchlických táborech a my jsme věřili, že i v samotném Sinjaru budeme moci bývalým zajatkyním umožnit nejen finanční osamostatnění, ale také návrat do společnosti a aspoň částečnou „terapii“ ve formě užitečné práce.

V počátečních měsících provozu jsme nakonec mohli zaměstnat 2 pekařky a 1 vedoucího pekárny. Prodali jsme průměrně 4000 chlebů měsíčně, tedy asi 135 chlebů denně.

Monitorovací cesta

Ačkoli původně počítala Diecézní charita Brno se dvěma monitorovacími cestami do Sinjaru, vzhledem ke zdržením při budování kliniky jsme nakonec uskutečnili cestu jedinou, a to v období 5. až 15. listopadu 2019. Spolu s koordinátorem projektu Filipem Habrmanem navštívili Sinjar také dva brněnští lékaři (pediatr a internistka), fotograf a kameraman.

Čeští zdravotníci se na nové klinice seznámili s náročnou praxí zdejších lékařů a naopak pomohli konzultovat některé odborné problémy a především lépe a přesněji nastavit administrativu na klinice, nutnou pro jednotlivá vyúčtovávání dotací a příspěvků. Uspořádali také sklad léků a zdravotnického materiálu.

konul Svoboda

Co se týče organizačních záležitostí, podařilo se nám dohodnout se na rozdělení péče se státní nemocnicí tak, že naše klinika bude zodpovědná především za primární lékařskou péči, zatímco státní nemocnice za péči specializovanou. To našim lékařům v roce 2020 mimo jiné umožní více se soustředit na jednotlivé případy.

Kliniku a pekárnu v našem doprovodu navštívil také generální konzul České republiky, pan Michal Svoboda.

Nejen samotnou událost zprovoznění kliniky a pekárny, ale i každodenní život obyvatel Sinjaru naši kolegové po celou dobu zachycovali na kameru a fotoaparát, abychom později mohli vytvořit nový dokument pro českou veřejnost.

V neposlední řadě jsme se během monitorovací cesty zaměřili na kontrolu veškeré administrativy, účetnictví, faktur a dalších projektových záznamů, kde jsme neshledali významnější pochybení. Fakturace za jednotlivé úkony během stavby kliniky a pekárny jsme přijali ve společném rozpisu, protože dělit nákup stavebního materiálu na část určenou pro kliniku a část určenou pro pekárnu nebylo reálně možné.

Naše činnost reflektovaná v českých médiích

Vzhledem k dlouhodobějšímu rázu a poměrně zásadnímu významu našeho severoiráckého projektu je logické, že postupně zaznamenáváme stále častější zájem médií o naše tamní aktivity. Níže naleznete přehled některých z nich:

 

Kromě toho se v Kanceláři veřejného ochránce práv v Brně konala vernisáž výstavy o naší činnosti ve městě Sinjar.

Co se týče naší vlastní mediální kampaně, v období od poloviny ledna do konce března 2019 jsme propagovali dva videospoty, které jsme natočili během naší druhé monitorovací cesty v předchozím roce. Tato kampaň měla kromě informační hodnoty za cíl také připomenout veřejnosti finanční sbírku určenou na projekty Diecézní charity Brno v Sinjaru a okolí, neboť bez sbírkového účtu bychom například nemohli pokrýt spoluúčast jednotlivých projektů, z nichž hradíme provoz obou našich klinik i pekárny. Díky štědrým dárcům z České republiky můžeme i nadále v Sinjaru působit.

Oba naše videospoty najdete zde: