Kdo jsou Jezídové

bouda - představenýJezídové jsou etnicko-náboženská komunita původem z Íránu, jejíž příslušníci dnes obývají zejména severní Irák. Na celém světě jich žije přibližně 900 000.

Jezídství patří k nejstarším náboženstvím vůbec, v průběhu vývoje ale přijalo řadu prvků z hinduismu, šamanismu, křesťanství, judaismu a především islámu. Podobně jako Kurdové tvoří jezídové kmeny s kmenovými vůdci. Společenská pravidla uvnitř komunity jsou stále velmi přísná, ovlivňující všechny oblasti života, a jezídové mají také zákaz uzavírat sňatky s osobami jiných náboženství. Odnepaměti žijí jezídové v nepřátelství s muslimy, kteří je v minulosti často pronásledovali a vyvražďovali.

Ačkoli v moderním severním Iráku vedle sebe různé náboženské skupiny žily povětšinou v míru, vojáci tzv. Islámského státu jezídy systematicky vyhlazovali. I po osvobození regionu od nadvlády islamistů tak zůstávají vztahy mezi zdejšími jezídy a muslimy zásadně narušené.