Kdo jsme

Kurdostan_vse 80

Humanitární středisko je součástí Diecézní charity Brno. Zaměřujeme se na pomoc obětem válečných konfliktů a lidem stiženým přírodními katastrofami. Jelikož není v našich silách pomáhat všude, kde se lidé ocitají v nouzi, snažíme se vybírat oblasti, kde je potřeba pomoci naléhavá a kde mají naše aktivity dopad na co největší množství lidí. Priority naší činnosti přizpůsobujeme aktuálním potřebám konkrétní oblasti i našim reálným možnostem tak, abychom byli schopni pomáhat jak bezprostředně po ničivé události, tak i dlouhodobě. Naším cílem je navrátit lidem důstojné životní podmínky v co možná nejkratším čase a způsobem, který jim umožní do budoucna se o sebe postarat.

Máte nějakou otázku nebo potřebujete více informací? Kontaktujte nás!