Udržitelnost projektu - základ budoucího úspěchu
28. února 2020 Aktuality

Udržitelnost projektu - základ budoucího úspěchu

Dlouhodobou udržitelnost vnímá koordinátor projektu Filip Habrman jako jednu z nejdůležitějších priorit v horizontu navazujících let. Základ úspěchu tkví podle nás ve vřelých a profesionálních vztazích mezi Diecézní charitou Brno a všemi zúčastněnými úřady v severním Iráku, bez nichž by vůbec nebylo možné se do oblasti osobně dostávat, natož zde realizovat lékařskou činnost (připomeňme, že většina humanitárních organizací svoje aktivity stále cílí na uprchlické tábory mezi městy Duhok a Erbíl).

Finanční udržitelnost projektu v roce 2020 je rozložena do tří fází. Lednové výdaje jsou hrazeny z interních zdrojů Diecézní charity Brno, tedy z darů individuálních dárců. Období od února do října 2020 spadá do žádosti o financování ze zdrojů Czech Republic Humanitarian Aid (Ministerstvo zahraničních věcí České Republiky). Guvernorát v Mosulu a jemu podřízený starosta Sinjaru se zavázali převzít veškerou správu (finanční, provozní i bezpečnostní) kliniky Sinjar od listopadu 2020. Co se týče pekárny Sinjar, ta se taktéž od listopadu 2020 dostane do správy naší partnerské organizace Shingala Azad. A klinika Sherfadeen? Tu bude mít nově na starosti přímo Dr. Shamo, nejdůležitější a nejobětavější člen našeho zdravotnického týmu, neboť se nejedná o zděnou budovu, kterou by mohly převzít místní úřady. Dr. Shamo bude provoz kliniky financovat ve spolupráci s individuálními dárci z Německa, ve velké míře jeho rodinnými příslušníky, což fungovalo už dříve (od roku 2015), kdy ještě finanční pomoc v Sherfadeenu neposkytovaly Diecézní charita Brno ani Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

DSC06886Manažerské a odborné kapacity pro udržení výsledku projektu jsou důležitým faktorem již od počátku působení Diecézní charity Brno v oblasti lékařské péče v severním Iráku. Prvotní nastavení pracovně-právních smluv s lékaři i nelékařským personálem v sobě obnáší pravidelné monitoringy a kontroly práce, zavedení pacientské dokumentace, školení personálu, systematizaci nakupování léčiv, jejich kontrolu a dokumentaci a řadu dalších opatření. Tím se snažíme neustále zvyšovat profesionalitu poskytované péče, dosáhnout přesnějšího realizování dílčích aktivit a v neposlední řadě posunujeme management práce a písemný monitoring lékařů a zdravotních sester k větší průkaznosti a kvalitě. Věříme, že takto nastavená spolupráce umožní zaměstnancům udržet si vysokou míru profesionality a dodržovat přesně stanovené cíle i v dalších letech.

Podpořte lékařskou péči v Severním Iráku