Monitorovací cesta
11. února 2020 Aktuality

Monitorovací cesta

Od 5. do 15. listopadu jsme opět pobývali v Sinjaru. Tato cesta měla několik rozličných cílů. Především jsme si na vlastní oči prohlédli nově otevřenou kliniku a pekárnu, kam s námi zavítali také generální konzul České republiky v Erbílu pan Michal Svoboda a zástupce guvernátora oblasti Ninive pan Ali Omar Qapho.

Osobně jsme jednali se zástupci státní nemocnice, s nimiž jsme se dohodli na budoucím fungování obou zdravotnických zařízení a hlavně vzájemné spolupráci. Provedli jsme kontrolu veškeré administrativy a účetních záznamů, kde jsme neshledali žádná významnější pochybení. Kromě koordinátora Diecézní charity Brno Filipa Habrmana se této monitorovací cesty zúčastnili také pediatrička a onkoložka Barbara Tkáčiková z Fakultní nemocnice Brno a internistka Martina Žižlavská z brněnské Nemocnice Milosrdných bratří, které s místními zdravotníky konzultovaly některé odborné problémy, pomohly lékařům lépe nastavit administrativu a uspořádaly sklad léků a zdravotnického materiálu. A navíc se naší cesty nakonec mohli zúčastnit ještě dokumentarista Richard Bouda a fotograf Milan Hudec, kteří zdokumentovali nejen naši aktuální práci v Sinjaru, ale také obyčejný život zdejších obyvatel a velké proměny, kterými region prochází.

Více podrobností o naší listopadové návštěvě najdete na fotografiích a také v reportážích obou lékařek, které se cesty zúčastnily  (druhou najdete zde).