Hashem Abdal Mohammed (architekt, stavební inženýr)
23. srpna 2019 Aktuality

Hashem Abdal Mohammed (architekt, stavební inženýr)

Hassem je nepostradatelným členem našeho týmu. Tento velmi zkušený inženýr a architekt už více než 10 let projektuje řadu nových staveb v severním Iráku. V roce 2016 spojil své odborné vědomosti s organizací Shingala Azad a později se tudíž stal i naším spolupracovníkem - vznikající klinika a pekárna v Sinjaru patří k jeho aktuálním projektům.

Byť je to v této oblasti nezvyklé, Hassem si naprosto běžně vede podrobný pracovní deník. Každý týden od něj dostáváme novou várku čtení o průběhu stavby a získáváme tak stručné povědomí o jednotlivých krocích a fázích stavby. Pravda, nejedná se o standardní SWOT analýzu práce, na jakou jsme zvyklí u staveb v České republice, ale na druhou stranu, tyto výjimečné podklady nám umožňují rozumět tomu, jak se zde staví.

S hrdostí přikládáme anglicky zpracované týdenní zápisky, začínající 14. června 2019, kdy byla stavba zahájena, ať si dokážete představit, jak může takový pracovní deník v severním Iráku vypadat.